UVOLNI SVÉ TĚLO, MYSL A ODEVZDEJ, CO UŽ TI NEPATŘÍ 

Jakým způsobem uvolnit své tělo a mysl? Způsobů je mnoho (relaxace, meditace, masáž , sporty, spánek, shiatsu, různé jiné energetické techniky,…). Nyní jsem měla na mysli uvolnění v konstelačním náhledu (něco uvidět, přijmout, odevzdat, odpustit, pochopit, oplakat, naštvat se, smát se,…).
O co vůbec jde?
Jak se tato metoda používá?

Velmi často se mi děje, že přichází klient na „terapii“ a vůbec netuší, na co jde. Pro mě vysvětlení, jakým způsobem konstelační náhledy fungují, je velmi náročné, protože sama věci cítím a dostat to co cítím do slov a srozumitelného předání je pro mě někdy velmi náročné. Tady jsem sepsala alespoň pár myšlenek, které by Vám mohly osvětlit, jakým způsobem náhledy fungují, co s nimi řešit…

S konstelacemi (které probíhají jednou za dva měsíce v Rosicích u Brna) i s konstelačními náhledy jsem se poprvé setkala v roce 2011. Jedná se o poradenskou metodu, používanou v oblasti osobního rozvoje sloužící na poznání a úpravu skrytých sil, které spolu vytvořili naši současnou životní situaci. Situace se mohou týkat oblastí rodiny (předci, rodiče, děti), financí (pracovní prostředí, kolegové, nadřízení, podřízení), partnerství, sexuality, tvořivosti, životní poslání a také vnímání sami sebe, svého těla (pohybový systém, nervový, hormonální,…). Můžete si přijít prožít okamžik, ke kterému se potřebujete znovu vrátit (a možná o tom ani nevíte). Navýšit svou energii pro život, pro sebe.

Konstelační náhledy jsou rychlým náhledem do problematiky, která Vás zajímá. Můžou také poskytnout rychlou zpětnou vazbu na již běžící proces. Můžeme jimi nahlédnout na jednotlivý aspekt a jeho souvislosti, skryté motivace, směr toku energie, směr Cesty, řešení, rozhodnutí, … umožní podívat se na danou situaci a vidět ji jinak, z jiného úhlu pohledu (bez emocí, představ), než které nám dovolí naše nynější rozpoložení, systém přesvědčení, či naše názory.

Je velmi důležité uvědomit si, že se jedná o Váš VNITŘNÍ OBRAZ.

U konstelačních náhledů může jít o snazší orientaci v situacích, například které se klientovi opakují. Už jen to uvědomění, že se často dostáváte do často se opakujících situací je pro Vás velmi přínosné, z roviny podvědomí se tato informace dostává do roviny vědomí a tam je možno s ní vědomě pracovat. V konstelačním náhledu uvidíme, pochopíme, či emočně ucítíme představy či předsudky, které máme o daném aspektu a můžeme je změnit, uvidět jinak, nově. Při uvědomění si nového stavu dochází k uvolnění napětí v těle i mysli a utřídění svých myšlenek. A to uvolnění napětí cítím jako velmi důležité pro všechny systémy v těle.

Díky konstelačním náhledům si můžete uvědomit, že vše se vším souvisí a je spolu propojeno a změna jednoho ovlivňuje celek. Častokrát uvidíte, že věci jsou jinak, jak se Vám zdají (jako je vnímáte vy).

Připadá mi naprosto fascinující dostat se díky konstelacím ke kořenům, k předkům. V konečném důsledku k pocitu jasnosti, úlevy a uvědomění.

Pro někoho je tato forma konzultace vhodnější a dokáže uvidět souvislosti více do hloubky.
Tady je nutno dodat, že konstelační náhled trvá většinou 90-120 minut, speciálně když se vidíme poprvé. Po konstelačních náhledech (když se vidíme osobně) používám emoční odblok, cítím možnost více uvolnit Vaše tělo v tématu, kterým procházíte v konstelačním náhledu je to zase krůček k celostní péči o Vaše tělo, mysl.

JAK PROBÍHAJÍ SETKÁNÍ?

Při osobních setkáních přichází různě náročné situace a většinou se klientovi otevřou oči. „Cože, tak takhle to mám? Myslel/a jsem, že je to úplně jinak.“

Co se stalo?

Klient si rozestavěl papírky, které zastupují postavy, situace, pocity, emoce,… které mi přišly, že chtějí být viděni a mají k záměru klienta co říci. Všichni se dívají jedním směrem. On sám (já v zástupu za něj) stojí(m) opodál a dívá(m) se úplně jiným směrem a rodina HO nezajímá.

Když si postupně stoupám do role zástupců (v podobě papírků) a cítím, jak se jim daří, vychází najevo, že oni se cítí dobře a nic jim nechybí.

Stavím tedy vedle klienta papír, který zastupuje nového člena konstelace. Tvář klienta se rozjasňuje, cítí se lépe a začíná se dívat na rodinu. A dále pak pracujeme se záměrem a nití, až kam je třeba, abychom se dostali.

Co si odnesete?

Při setkání s klientem (ať už v rámci konzultace, svalového testu, Fenkineziologie, emočního odbloku, konstelačních náhledů) si stanovíme ZÁMĚR, který nás provází celým setkáním. V konstelačním náhledu, kde rozmístěné papírky – většinou klientem (není pravidlo), představují zástupce systému (rodina, práce, kamarádi, vztah k jídlu, pocity, emoce, nemoci, …), se ukáže vnitřní obraz klienta. Ukazuje vizuální znázornění, jaký vliv má systém na to, co klient cítí a dělá. Takto společně vytvoříme konstelační náhled se zástupci. Já si stoupám na dané zástupce (papírky), nasnímám informace a podle těch se začnu hýbat, cítit, mluvit, jednat. To, co cítím, pohybem a slovy vyjadřuji, aby klient věděl, co se děje a hledám řešení pro zadaný záměr. Mnohdy se stane, že klient řekne, přesně takto to je! Ale stává se, že slyším, ale takto to není. Nejsme tu od toho, aby jsme soudili jak to „je a není“, ale aby jsme uzdravili situaci, která je pro nás náročná.

Postupně se nám ukazují důležité pohyby, nasměrování kam se dívat, přichází vhodná cvičení nebo přidáme do konstelačního náhledu nového zástupce, díky kterému se pohneme směrem, který je obvykle řešením.

Náhledy se ukládají do systému klienta i několik týdnů, měsíců. Je důležité si tuto skutečnost uvědomovat. V rámci několika dní přichází situace, které „ověřují“, zda jste informaci uložili do systému. Všechny klienty upozorňuji na to, že je vhodné si informace ponechat alespoň týden pro sebe. Kvůli dosedání, integraci. Chápu, že kamarádi jsou zvědaví a první bude: „Tak co, jaké to bylo?“ Vždy můžete odpovědět, že potřebujete nějakou dobu na integraci a potom některé informace s nimi rádi posdílíte. Stane se, že nás to někam nepustí. Tady není vhodné pokračovat dál. S respektem a důvěrou ve vesmír opouštím oblast. Může nás to nasměrovat jinam nebo úplně pryč.

STŘÍPKY Z JEDNOHO KLIENTSKÉHO SDÍLENÍ

Často se setkávám s klienty s různými pocity, emocemi, které je provází delší dobu. A děje se to nám všem, když je akce, přichází na ni zákonitě reakce, pokud si ji uvědomujeme – je vědomá, pokud si ji neuvědomuje (pracuje v nevědomí). V první řadě, když přichází pocit, emoce je důležité si ji UVĚDOMIT.

Potom může být skvělá sebereflexní otázka:
Je to opravdu moje (pocit, emoce) nebo je to někoho z rodu (vzorec, program)?“ Málokdo dojde až sem, aby si vůbec uvědomil, že to, co se mu děje není jeho nýbrž někoho jiného, ale může se stát, že si UVĚDOMUJE.

Nedávno jsem se setkala s klientem, kdy se v jeho životě objevilo PPP (poruchy příjmu potravy). Objevilo se i v životě klientovy mámy. Při tomto konstelačním náhledu bylo potřeba si tuto otázku položit sám/a sobě, aby přišla odpověď. K tomu, aby se PPP dostalo od klienta (bylo na něj přilepené*) bylo potřeba:
– uvědomit si, přiznat si, ucítit, že se klient NEMÁ dostatečně rád
– přijmout tělo takové jaké je se vším všudy = SEBELÁSKA

Když si klient všechny tyto věci uvědomil (přenesli jsme je společně z nevědomé mysli do vědomé), PPP se od klienta odtáhlo do větší vzdálenosti a klient měl hned více energie, chuti. Co bylo důležité, cítil uvolnění a taky to, že to nemusí mít stejně jako máma.

Je to opět jen kousek konstelačního náhledu, který by mohl pomoci třeba někomu z vás se posunout o kousek dál nebo se rozhodnout také vložit důvěru a otevřít svá traumata, bolístky, uvědomit si je a PUSTIT.
*Když je na klienta/na vás něco přilepené znamená, že je „něco“ tak blízko vás, že vám to může ovlivňovat každý jeden den vašeho dne, díky tomu se rozhodujete  jak se rozhodujete, může se i těžko dýchat projevů je spousta podle toho, co konkrétního to je.Bezpečí mé a klienta je pro mě priorita.

Jakákoliv otázka není hloupá, ptejte se.
Těším se na setkání, ať už online formou nebo na živo a moc děkuji za důvěru, tím, že mi svěřuje-te Vaše příběhy a necháte se mnou doprovázet.
Děkuji.

S vděčností a láskou Katy.

LOUČÍME SE 👋💛

Naši milí příznivci, cesta  CENTRA NÁVYKŮ končí a i přesto, že konce nebývají vždy příjemné, víme, že za rozhodnutím stojí čistý záměr, moudrá myšlenka a upřímné slzy dojetí.

Celý příběh CN a informace o ukončení naleznete v oficiálním rozloučení.