KONSTELACE. KONSTELAČNÍ NÁHLEDY. UŽITEČNÉ INFORMACE. PROCES.

ROZDÍL MEZI KONSTELACEMI A KONSTELAČNÍMI NÁHLEDY?
Je velmi náročné vysvětlit pojem konstelace pro někoho, kdo tuto metodu nikdy nezažil, nikdy se s ní nesetkal. S vysvětlením to funguje podobně i u konstelačních náhledů, pokud jste je nikdy nezažily, nevíte, co opravdu čekat a co Vám mohou do života přinést.
Zkusila bych Vám to vysvětlit ze svého úhlu pohledu, ať máme alespoň jasno v rozdílu těchto dvou metod.

KONSTELAČNÍ NÁHLEDY
Konstelační náhledy jsou rychlým náhledem do problematiky, která Vás zajímá. Jde o snazší orientaci v situacích, které se třeba opakují. Můžou také poskytnout rychlou zpětnou vazbu na běžící proces. Můžeme jimi nahlédnout na jednotlivý aspekt a jeho souvislosti, skryté motivace, směr toku energie, směr cesty, řešení, rozhodnutí.

U konstelačních náhledů jde o práci a řešení, ovšem není možné se dostat do takových hloubek, které přináší skupinové konstelace. A tady vnímám velký rozdíl. U konstelací je možné si vše prožít jinak, vstoupit do svého já (výměnou s člověkem, který Vás zastupuje) a vše si prožít v energii celého konstelačního pole, kdy je možné se podívat všem ostatním účastníkům do očí, ucítit sílu – i tudy vede cesta velkého pochopení. Můžete obejmout někoho v zástupné roli, kdo je již třeba na druhém břehu. Což teď zní, jak zní, možná pro někoho divně, ale ucítit tu sílu, když se děje, je nepopsatelné.

U obou metod je možné uvidět, pochopit, či emočně ucítit představy či předsudky, které má o daném aspektu a změnit je. Při uvědomění si nového stavu dochází k uvolnění napětí v těle i mysli a utřídění svých myšlenek.

KONSTELACE

V dnešní době není už zařazená do tzv. „ezo kruhů“, ale objevuje se stále častěji i mimo je. Konstelace jsou poradenskou a terapeutickou metodou, která je již několik desetiletí v povědomí společnosti a stále více se ukazuje, jako účinnou v různých oblastech života člověka.

Když se řeknou konstelace, první jméno, které se mi vybaví je Bert Hellinger, což je německý pedagog, filozof a misionář. Později se stal systemickým terapeutem, který svým „učením“ ovlivnil tisíce terapeutů na celém světe. Kdo by chtěl hlouběji proniknout do tajů konstelací, doporučuji knihy Berta Hellingera, popřípadě výcvik u Bhagata (VÍCE INFO ZDE), je skvělý nejen pro vedení konstelací, ale také jako seberozvojový pohled na sebe sám/a.

Základem konstelací je dnes již všeobecně přijímaný názor, že nic neexistuje ojediněle, bez souvislostí a bez vztahu s okolím. V praxi to znamená, že pokud nás (nebo našeho přítele, zaměstnance, člena rodiny) něco trápí, řešení nenajdeme pouze u dotyčné osoby. Jelikož vše souvisí se vším a všichni jsme propojeni se vším, pak je třeba pochopit, jakým způsobem jsme zasazeni do svého okolí. Tedy zjišťujeme, co přebíráme od jednotlivých rodinných příslušníků apod. Je důležité pochopit vztahy, jakým způsobem fungují, uvidět „neviditelné“ události, ucítit a pochopit. Nejsou to jednoduché věci, v rodinách se málo mluví, speciálně o věcech, které nejsou příjemné. Potom vznikají, jak jsem někde slyšela a ráda používám, „černé díry“, které někteří lidé v rodu cítí, ale neví o tom. Potom se mohou dít na fyzické úrovni věci, kterým nikdo nerozumí a neví co s nimi. I toto odkrývají systemické konstelace. Podobně to funguje na bázi partnerských vztahů, firem apod.

Prakticky vše vypadá tak, že na začátku přijde klient se svým záměrem (motivací), který se line celou konstelací. Postavíme dle záměru prostorový model rodiny ze zástupců (kteří jsou součástí konstelačního setkání, ale momentálně konstelaci nemají). Takto postavený model se potom chová jako živý organismus. Jsou zde cítit vazby, které v rodině jsou. Jak se vše děje uvidíme podle pohybů, pohledů, reakcí.

JAK VYPADÁ TAKOVÝ PROSTOROVÝ MODEL RODINY?

Po stanovení záměru (motivace) si člověk, co staví svoji konstelaci vybere ze spoluúčastníků zástupce za členy svého systému. Například zástupce, který bude představovat jeho/její mámu, tátu, děti, partnera a taky zástupce za sebe. Proto je vhodné scházet se ve větším počtu účastníků (stanovila jsem minimálně 8) a také jsou vhodné skupiny namíchané. Potom muži bývají v mužských energiích a ženy v ženských. I když z mé vlastní zkušenosti, vyzkoušet si být v mužské roli není vůbec špatné a i díky tomuto jsem pochopila (ucítila) spoustu věcí, jakým způsobem fungují muži.
Tito zástupci jsou dle svého cítění postaveni do prostoru. To, jak jsou postaveni zástupci do prostoru ukazuje vnitřní obraz člověka, který si konstelace nechává stavět.  Nyní se dějí pohyby, které jsou velmi těžko popsatelné, dokud člověk toto nezkusí, nemůže říct chápu to. Zástupci, kteří jsou v zastupující rolích se většinou vůbec neznají a neznají ani člověka, který si nechává konstelaci postavit,  přesto se začínají cítit, pohybovat a mluvit, jako „originály“. Mohli by jsme to pojmenovat jako systémové pole, které vede ty, kteří do něho vstoupí.
Nyní přichází práce konstelatéra, který se dotazuje zástupců, může přidávat zástupce, cítí co je třeba udělat, aby vše přišlo k řešení, harmonii a uvolnění. Takto se mění klientův vnitřní obraz před jeho vlastníma očima, a tím se může změnit i jeho pohled na svět, jeho životní vzorce chování nebo jeho negativní přesvědčení.

Podobně jako jiné metody založeny jinak než na racionální bázi i konstelace mají efekt, který je prozatím současnou vědou neobjasněn. Proto pro racionalisty vysvětlení, co to ty konstelace vlastně jsou a jak fungují, je velmi náročná disciplína. Jak jsem i já někde slyšela, když vyfotíš a pošleš fotku někomu na druhou stranu světa a on ji do vteřiny dostane, jak je tohle možné? No, možné je vše. Někdy není třeba do všeho šťourat a pitvat se v tom. Zkuste, prožijte a potom sdílejte.

Citace z knihy Jana Vojáčka, Rozhodni se být zdráv.

Za konstelacemi se ovšem skrývá mnohem víc než ono „tajemno“, které může na nováčka konstelací dýchnout. Mají například překvapivě blízko k původnímu, s prastarými rituály ještě spojenému antickému divadlu. To mělo ve starověkém Řecku zcela jasně terapeutický efekt, jak nám dokazuje spojení amfiteátrů s chrámy boha léčitelství Asklepia. Podobně jako v řeckém divadle, především v dramatu, i v konstelacích dochází k hluboké katarzi – tedy k uznání toho, co je, a prožití toho, co je větší než my.

Děje se to skrze spojení emočního prožitku, optického i akustického vjemu a pochopení souvislostí během a po konstelaci.

PROČ SE POUŽÍVÁ POJEM SYSTEMICKÉ KONSTELACE A CO TO ZNAMENÁ?

Dlouho mě mátlo, proč u konstelací jsou jednou rodinné, jednou systemické, potom se zahrnutím duše, vyšších systémů. Každý si v této metodě může najít svoji cestu, tak jako ve všem v životě a obohatit ji.
Systemická terapie je terapeutický směr, který se soustředí na systém. Systém, jenž je v konstelacích vnímá pozorovatelem (člověkem, který si konstelaci nechá postavit) může být cokoliv, rodina, pracovní prostředí, nejbližší okolí v kontextu pozorovatelných postojů a přesvědčení.

PRAKTICKÉ INFORMACE PŘED, BĚHEM, PO KONSTELACÍCH

PŘED KONSTELACEMI
Záměr (motivace) se kterou přicházíte na konstelace se může v průběhu dnů měnit a je to v pořádku. Procesy a vnitřní pohyby se dějí již před konstelací, většinou se projevují na fyzickém těle (teploty, kašel, rýma, nevolnost, bolesti, průjem nebo zácpa, nespavost, různé emoční projevy – výkyvy nálad a mnohé jiné). Pokud se něco takového děje, ideálně zavolejte a nelekejte se toho. Můžeme se o tomto pobavit a domluvit další kroky. Tyto procesy se většinou dějí i před konstelačními náhledy, kdy nervový systém tuší, že se něco bude dít. Když je tělo ve stresu, projevuje se různě.

V PRŮBĚHU KONSTELACÍ
Spoustu informací dostanete před konstelacemi osobně ode mě. Co je velmi důležité a sama vím, kolik nežádoucích procesů to přináší, je sdělování si toho, co nezaznělo v konstelaci (někdo stojí v zástupné roli a má potřebu říkat co dále ještě cítil, necítil, apod.) a po konstelaci probíhají živé debaty. Prosím nedělejte to. Systém člověka, který konstelací prochází je otevřený a citlivý. Díky tomuto proces transformace může trvat delší dobu a může být náročnější, což je zbytečné. Nechte si konstelace doznít alespoň týden, než začnete sdílet. Dopřejte systému možnost čisté transformace nových věcí. Samozřejmě je to doporučení, ke kterému mě vedou letité zkušenosti.

PO KONSTELACÍCH
Pijte hodně vody, dejte si ji k posteli. Užijte si sprchu a dostatek spánku, proud vody Vám pomůže odnést spoustu věcí, které již nejsou pro život. Přejte si jemnost. Neplánujte žádné náročné věci, které Vás budou zbytečně vyčerpávat. Proto bývají konstelace o víkendu, aby jste měli prostor integrovat a dát si čas pro sebe, jak jen to ve Vaší situaci bude možné (partner, děti, rodina, výlety, práce).

Na prvních konstelacích jsem byla ve svých 26 letech, nyní je mi 37. Od té doby jsem ušla kus cesty, mnoho věcí se změnilo. 

Co mi zůstalo?
Fascinace, jak dokáží konstelace fungovat v životě člověka, měnit jeho vnitřní obraz, hýbat s jeho nastavením. Obohacovat život o lehkost a jemnost. Ukazovat kvality předků, kořeny, zdroje. Mnoho a mnoho.
I proto je toto metoda, o kterou obohacuji svoji praxi a momentálně jsem ve dvouletém výcviku u Bhagata, mou srdeční záležitostí.

Moc se těším na všechna setkání, která přijdou.
Katy

Skupinové konstelace probíhají v Rahnově domě v Rosicích u Brna (Brno – venkov). Iindividuální setkání probíhají ve stejném městě Rosice u Brna, akorát na jiné adrese. Je možnost mít individuální setkání i ve formě online. Vše je možné, stačí si jen říct svoji potřebu.

LOUČÍME SE 👋💛

Naši milí příznivci, cesta  CENTRA NÁVYKŮ končí a i přesto, že konce nebývají vždy příjemné, víme, že za rozhodnutím stojí čistý záměr, moudrá myšlenka a upřímné slzy dojetí.

Celý příběh CN a informace o ukončení naleznete v oficiálním rozloučení.