MUDr.
Kateřina Fialová, Ph.D.

Lékařka, výživová poradkyně, lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti metabolismu, výživy a civilizačních onemocnění

Dvojnásobná maminka, lékařka, výživová poradkyně, lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti metabolismu, výživy a civilizačních onemocnění a také koordinátorka neziskové organizace Nedoklubko, podporující rodiny předčasně narozených dětí.

Jejím snem bylo od malička pomáhat lidem. Medicína se tedy zdála jako celkem jasná volba. Cesta k vysvěnému cíli nebyla úplně přímočará, ale ukázalo se, že všechny zkušenosti měly svůj velký smysl.

Studium

Kateřina je absolventkou magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství a navazujícího postgraduálního studia v oboru Lékařská fyziologie. Přes 10 let se věnovala vědě a výzkumu, přednášení a výuce studentů. Sama si v tomto období prošla vážnými zdravotními problémy, poznala medicínu i z pozice pacienta a prošlapala si nakonec svou vlastní cestu ke zdraví.

Během studia na lékařské fakultě si všimla mezery ve vzdělávání v oblasti výživy a oblasti “medicíny životního stylu”. Zájem o lidské tělo, jeho přirozené fungování, souvislost zdraví a nemoci s životním stylem a především touha po práci s lidmi, bylo nakonec to, co vydefinovalo směr, kterým se rozhodla dát.

“Brzy jsem si uvědomila, že to, co dělám, má mnohem větší přesah a hodnotu než jen pro mě samotnou. A že pokud bych mohla sdílet své poselství a rozšířit jej mezi další lidi kolem sebe, mohla bych tak také pomoci zlepšit jejich zdraví.”

Zaměření

Kateřina se zaměřuje zejména na ženské zdraví a ženy 35+, jejich spokojené tělo a hormonální rovnováhu. Jejími klientkami jsou zejména ženy, kterým se dlouhodobě nedaří zhubnout a necítí se ve svém těle dobře, mají potíže se šťítnou žlázou, otěhotněním, cyklem, PCOS, výkyvy nálad, vyčerpávající únavu apod.

K většímu zájmu o výživu a ženské zdraví ji dovedla právě osobní zkušenost a zjištění, že informace o ženském těle a jeho odlišném fungování, jsou velmi poskrovné. Vše se tedy nakonec přeměnilo ve vášeň ukázat ostatním ženám cestu ke spokojenému a zdravému tělu a šířit dál informace, které sama dlouho hledala. Zdravý životní styl a tzv. lifestylová medicína je pro ni nejen práce, ale především vášeň, ve kterém se snaží neustále zlepšovat, dovzdělávat a posouvat dál.

“Poslání zlepšovat zdraví prostřednictvím prevence a intervence v oblasti životního stylu již není jen důležité, ale přímo zásadní a nutné. Žijeme v době, kdy nad námi civilizační onemocnění získávají obrovskou moc. A to není rozhodně třeba. Mým snem je překlenout propast mezi tradiční lékařskou radou a nejnovějšími poznatky v oblasti výživy a životního stylu. Mým cílem je vzdělávat, inspirovat a pomáhat každému, kdo má zájem, dosáhnout lepšího zdraví. Ženám pak zejména, protože osvětu a informovanost o odlišném fungování ženského těla považuji za nedostačující “

Jednoduché principy

Kateřina věří v to, že míň je někdy mnohem víc a že medicína má být individualizovaná. A že maximalizovat naše zdraví a posunovat hranice procesu stárnutí je možné prostřednictvím toho, jak žijeme svůj vlastní život – včetně tak jednoduchých a nám všem dostupných principů jako je strava, fyzická aktivita, spánek, zvládání stresu a naše sociální vazby. Věří v přirozenost, pestrost, individualitu a dlouhodobě udržitelný styl, z kterého nemáte potřebu dělat ústupky, protože se stane vaší přirozenou součástí.

 

 

Články od Katy na blogu Centra návyků

INZULINOVÁ REZISTENCE

V tomto článku vám přinášíme informace k velmi často diskutovanému tématu inzulinové rezistence. Za inzulinovou rezistenci je označován stav, kdy vaše tělo nemůže dobře využít svůj vlastní inzulin. Buňky těla nereagují na signál, že je k dispozici hormon inzulin, který je schopný zpracovat glukózu v krevním oběhu. Co to vlastně znamená a jak získáme hormony zpět na svoji stranu?

Přečíst více »