EMOCE, INTUICE, CITLIVOST

část první: EMOCE

Krásný den všem z vás, kteří se chcete dozvědět více o svých emocích, o své intuici a jak je to s tou citlivostí.

Rodiče mi dali jméno Kateřina, spousta z vás mi říká Katy. Jsem průvodkyně individuálními konstelačními náhledy, skupinovými konstelacemi, do své praxe zařazuji Fenkineziologii, emoční odblok – práce s emocemi. Má „práce“ je mým koníčkem, který mi dělá radost v životě a přináší naplnění.

Setkání probíhají v Rosicích u Brna (Brno – venkov), kde jsem si zařídila pracovnu a také v Rosicích provázím skupinové rodinné konstelace.

Praxi provozuji přes dva roky. Mám za sebou certifikát z Fenkineziologie a momentálně dokončuji u Bhagata výcvik rodinných kostelací, v únoru 2024 začínám výcvik NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona

A nyní zpět k tématu, kterému se budeme v tomto blogovém článku věnovat a to emoce, intuice a citlivost.

Co se v tomto článku dozvíte?
Jak emoce vznikají?
Co je uvíznutá emoce?
Kdy vznikají intenzivní emoce?
Jakým způsobem pouštět emoce? Jde to vůbec?
Rozdíl mezi emocí a intuicí?
Lidé bez emocí. Proč nedokážou cítit emoce?

Často slýchávám u negaivních emocí (pozitivní vítáme): „Už mě to nebaví.“ Tomu rozumím, je to pochopitelné. Koho to taky baví, lítat nahoru a dolů, tak jak se děje zrovna dynamika života u každého jednotlivce. Jenže. Položili jste si někdy otázku:
„Co nebo kdo bychom byli bez emocí?“

Já jsem si tuto otázku položila. Pokládám ji i svým klientům. Mě přichází odpověď: roboti. Ano, necítili bychom žádné emoce. Důležité je si ovšem uvědomit, že emoce nejsou jen negativní, ale také pozitvní. Věřím, že každý, kdo si udělá čas a čte tento text zažil někdy šimrání v břiše nervozitou před nějakým důležitým okažikem, zažil emoci lásky. plnosti, radosti, úlevy, štěstí. Byl by to život? Nebo pouhá existence?

Jakým způsobem emoce vznikají?

Emoce vznikne, když se snažíme vyrovnat s nějakým prožitkem, zážitkem, který vyplyne ze situace, která se pro nás jeví jako důležitá.

Když je emoce intenzivně vytlačovaná ven z mysli, uloží se do těla. Není to trest ani náhoda. Nezpracované emoce s negativním emocionálním nábojem si najdou cestu ke konkrétní části těla a manifestují se na fyzické úrovni. Tělo tak dává na vědomí, že člověk potlačuje či ignoruje bolest na duši. Nikdy není nic „zapomenuto“ vše se ukládá do podvědomí i do buněčné paměti. (Kniha Emoční kód, Bradley Nelson)

Nejčastěji si uvědomujeme dva druhy emocí. Pozitivní a negativní. Když máme pozitivní emoce, jsme dobře naladěni, máme pohodové dny a je nám dobře. Když naopak prožíváme negativní emoce, speciálně v delším časovém úseku, může to mít na náš život až destruktivní vliv (nespavost, poruchy příjmu potravy, nemoci fyzického těla, deprese, nemoci v mentální rovině) . S klienty často pracuji na tzv. uvíznutých emocích.

Co je uvíznutá emoce?
Je to nějaká negativní emoční energie, která v nás zůstala uvězněna. V knize Emoční kód, je popsáno mnoho životních příběhů lidí, kteří se osvobodili od svých uvězněných emocí. Emoce prožíváme stále, v průběhu dní, roků, desetiletí. Někdy, z důvodů, které úplně nechápeme se emoce nezpracují úplně a dále zůstává nějakým způsobem uvíznutá v našem fyzickém těle. Takže místo aby po prožité emoci jsme ji pustili (se jí zbavili), zůstává v našem fyzickém těle a může způsobovat značný fyzický a emocionální stres.

Uvíznuté emoce zhoršují funkci imunity a dělají tělo zranitelnějším vůči nemoci. Dokážou deformovat tkáně těla, blokovat tok energie a bránit ve fungování orgánů a žláz.

Kdy vznikají intenzivní emoce?
Intenzivní emoce vznikají, když prožíváme traumatickou nebo intenzivní emoční událost jako je nemoc, rozvod, hádku, nehodu, ale také Vánoce nebo svatbu. Nicméně ne každá událost vytvoří uvězněnou emoci. Tělo je zkonstruováno na to, aby se vyrovnávalo s emocionální energií v normálním běhu každodenního života. Takže když se emoce zasekne, je to částečně kvůli oslabeným okolnostem, když je tělo v nerovnováze. Jsme zranitelnější a i díky tomu se může usadit uvězněná emoce v našem těle. Každá uvězněná emoce se uloží v určité oblasti těla a vibruje svou vlastní frekvencí. Nebude trvat dlouho a tato vibrace způsobé, že začnou vibrovat i ostatní tkáně kolem ní stejnou frekvencí – rezonují.

Určitě jste se někdy ocitli ve společnosti někoho, s kým vám bylo velmi dobře. Rezonovali jste podobnou vibrací. Také jste se možná už někdy ocitli v dosahu člověka, který má na svět velmi negativní postoj. Nic se nepodaří, vše je špatně, už to nikdy nebude lepší… jak se cítíte ve společnosti tohoto člověka? Tento člověk vysílá své vibrace na vás a vám se jednoduše může stát, že z fajn dne se stane ne úplně fajn den. Někdy je i vcelku náročné se potom této vibrace zbavit – ji pustit, protože je velmi silná a my jsme na tuto sílu nebyli připraveni. Nebyli jsme si vědomi, že by něco takového mohlo přijít, překvapí nás to.

VĚDOMÉ CVIČENÍ – EMOČNÍ JÓGA

Co znamená emoční jóga?
Existuje to vůbec?
Jak poznám, že cvičím emoční jógu?
Není to nějaký marketing?

A věřím, že přichází spousta otázek od každého z vás.
Zjistila jsem, že emoční jóga je pojem, který se opravdu používá, existuje a je na toto téma napsaná nejedna kniha. Najdete i lekce jógy, které jsou přímo na emoční jógu zaměřeny.

Co znamená? Pro vás?
Nevím.

Pro mě? Prožitky emocí, kdy mi tečou slzy radosti, ale taky slzy smutku (ne není jóga jen o pozitivních emocích, tak jako život). Čím hlouběji jdu do svalů, které mám a které si neuvědomuji, tím více objevuji, jak jsou emoce v mém těle uložené (uvíznuté). POHYBY A DECHEM se k nim propracovávám.

Někteří jogíni říkají, že emoce jsou uloženy v těle, že vzpomínky prodlévají v buňkách uložených hluboko v našich svalech. Když praktikujeme jógovou pozici, tak otevíráme části těla, kterým jsme nevěnovali pozornosti, protahujeme a uvolňujeme svaly, které byly několik let bez povšimnutí. Uvolňujeme napětí, a tak i vzpomínky a emoce, které se do nás uložily v dětství, a až do teď v tichosti spaly hluboko v našem těle.

Mé ego dostává mnohdy „na zadek“. Mé myšlenky, když se rozběhnou, padám. Má mysl, když je neklidná, neudržím se v asánách. Toto jsou častými ukazateli toho, jaký jsem měla den, jaké jsem měla prožitky. Koncentrace se prohlubuje, rozšiřuje. Dostává se do každodenního života. Jógamatka poskytuje místo, kde a kam pouštím emoce. Pomáhá v koncentraci díky jejímu ohraničení, díky tomu, že se známe. Pomáhá mi v přechodech z pozic. Nic nečeká, jen tam je, tak jako někdy více někdy méně, já.

Důležité, je pro mě mít průvodce, který chápe, cítí, fandí i přes xté opakování jak to má být. Není pro něj důležitý výkon, ale pocity toho, kdo je vedle něj. Děkuji, Gábi.
V neposlední řadě je pro mě jóga jakousi součástí, kterou vyžaduje nejen mé fyzické tělo tak mé tělo mentální. Důležité! Tyto pocity a emoce nejsou výsledkem pár chození na jógu. Jsou výsledkem dlouhodobé práce a také záměru, se kterým na jógu chodím.

Lidé bez emocí. Proč nedokážu cítit emoce?

Pro někoho možná nepochopitelné, jak může být člověk bez emocí, ale ano, může se to stát. Ve své praxi se setkávám s lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že jsou bez emocí. Když člověk přichází, že necítí žádné emoce, věšinou z toho „žádné“ nakonec vyplyne, že nějaké emoce cítí. Že cítí nebo si uvědomuje spíše negativní emoce (vztek, strach). To může znamenat, že ostatní emoce jsou někde uvězněné v těle. K tomuto uvěznění nejčastěji dochází v dětství, vlivem nevědomé výchovy rodičů, jejich programů a vzorců.
 S čím se velmi často setkávám je, že si to člověk myslí, že je bez emocí, protože mu to někde někdy někdo řekl. Nebo vidí v okolí, že na určiotu reakci lidé reagují více emočně než on sám.

Tohle je taková past, kterou si na sebe „šijeme“, protože se srovnáváme s okolím, jak to měl ten, když se mu třeba narodilo dítě. Že dělal tohle a říkal tohle a choval se takhle a cítil tohle a my jsme to tak neměli. Nebyli jsme tak nadšení, nebo tak šťastní. Jenže tohle neznamená, že když něco prožíváme jinak, znamená to, že jsme bez emocí. Protože kdo řekl, že tato situace se má prožívat tímto způsobem? Každý z nás je individualita a je třeba si tuto skutečnost uvědomovat, nesrovnávat se a žít život podle sebe.

Jsem toho názoru, že každý člověk má v sobě obsaženu celou škálu emocí a pocitů. Spoustu z nich neumí pojmenovat. Pokud emoce přestane cítit, směřuji to v rámci konstelačních náhledů, skupinových konstelací, Fenkineziologie a emočních odbloků (práce s emocemi) spíše směrem, kde v životě se stalo to, že se člověk od svých emocí a pocitů odpojil? Čím tak náročným v životě si prošel, že aby přežil, musel se odpojit. A tady začíná většinou cesta a odpovědi na otázky toho proč nedokážu cítit emoce – někdy jsem se odpojil/a.

Věřím, že informací je až dost a tak si ostatní témata jako intuice a citlivost nechám na příště. Ještě, než se úplně rozloučíme bych chtěla sdílet slova jednoho moudrého člověka, jakým způsobem vysvětlil rozdíl mezí intuicí a emocí. Tento moudrý člověk se jmenuje Gabor Maté (lékař, který se specializuje na studium závislostní terapie a léčbu závislých, je známý i na národní úrovni a je známý svými tezemi o poruchách pozornosti s hyperaktivitou a vztahu mezi stresem, závislostí, imunitním systémem, chronickými nemocemi a psychickými traumaty). Před pár dny jsem tuto otázku dostala od klienty, která je ve velkém emočním presu a neví, jakým způsobem poznat, co je emoce a co intuice.

Emoce, včetně těch silných, reaguje na mysl. Na to, co nám mysl říká. Silné emoce jsou reakcí na naši mysl. U emoce se objevuje rozrušení.
Intuice jsou reakce na prostředí, na to, co se odehrává právě teď. Intuice nevyvolává rozrušení. Žádné drama na pozadí. Jakmile se ozve, vy ho poslechnete, zase zmizí.

Ještě závěrem tip na aplikaci Vos, se kterou přišel klient, který trpí depresemi ve svých 24 letech. Také jsme se dobrali, že si díky této apce vytvořil návyk, který mu pomáhá “přežít” náročné životní situace.

METODA EMOČNÍHO ODBLOKU

Pokud jste u mě poprvé, setkání trvá cca dvě hodiny.

Přijdeme společně na to, ve které části těla emoce uvízla. Ve kterém věkovém období. Na souvislosti s těmi to emocemi spojené. 
Ideálně je mít záměr, není to nutnost.
Na emoční odblok se můžete objednat ZDE.

Při této metodě je nutné přijet osobně.

Velmi se těším na každé nové i opakované setkání.
Katy

Použité zdroje:
kniha Emoční kód – Dr.Bradley Nelson
Gabor Maté – online kurz Moudrost traumatu

LOUČÍME SE 👋💛

Naši milí příznivci, cesta  CENTRA NÁVYKŮ končí a i přesto, že konce nebývají vždy příjemné, víme, že za rozhodnutím stojí čistý záměr, moudrá myšlenka a upřímné slzy dojetí.

Celý příběh CN a informace o ukončení naleznete v oficiálním rozloučení.